Skip to main content

Elitträning – Star Pro Performance

Vi hjälper idrottare av olika slag att utveckla sin fysiska och mentala förmåga oavsett nivå och omfattning. Det kan röra sig om kompletta paket som sträcker sig över hela året, enskilda träningsprogram eller tester för att utvärdera den formen inför kommande säsong.

Genom en systematisk process, noga utvalda tester, omfattande analyser och samtal skapas optimala förutsättningar för idrottaren att lyckas inom sin idrott.

För att nå din maximala förmåga krävs ett långt och dedikerat arbete, men även att välja rätt väg. Vi hjälper dig att göra rätt val i din träning och nå din yppersta kapacitet.

Vår träningsfilosofi

Star pro perfomance hjälper atleter i en mängd olika idrotter, från absoluta toppnivå till motionärer med ambitioner att förbättra sin kapacitet. Träningen bedrivs med lång erfarenhet av atleter på högsta nivå. Genom mätbara och exakta tester har träningsmetoder finslipats genom åren för att ge idrottaren de bästa förutsättningarna att prestera maximalt när det gäller som mest. För att nå uppsatta målsättningar kommer lämpliga metoder och upplägg användas för att öka möjligheterna att nå målet. Träningsmetoder och övningar baseras på vetenskapliga studier, mätbara rörelser, idrottares behov och stor erfarenhet av träning. Idrottare vi arbetar tillsammans med ska alltid känna sig säkra på att träningsmetoder har en god förankring inom idrottsvetenskap.

Till varje kund så görs en analys av vilken fysisk kravbild som idrotten ställer på idrottaren. Noggranna tester genomförs och analyseras för att ge en uppfattning om hur den fysiska förmågan ser ut. Ett träningsupplägg planeras efter idrottarens ambitioner och förutsättningar. Träningen genomförs antingen på egen hand eller tillsammans med personal från Star Pro Performance. Efter en period genomförs nya tester för att utvärdera att träningen går i rätt riktning, eller som utvärdering av den gångna träningsperioden. Efter en sammanställning av testerna kan sedan en korrekt slutsats dras om hur lyckad träningen har varit.

Att utföra lämpliga tester för idrotten är en förutsättning för att kunna göra en lyckad träningsplanering. Beroende på idrott så utförs tester som mäter specifika egenskaper för den aktives idrottsgren. Testresultatet ger en detaljerad bild över den fysiska förmågan och med referenser från tusentals mätningar kan resultatet utvärderas och ge ett konkret mål att arbeta mot. Testerna kommer även visa om det finns starka och svaga punkter och inom vilka områden den största förbättringspotentialen finns. Träningsperioden kan sedan variera från strax kommande tävlingar, till en tävlingssäsong eller till träning över flera års tid.

Rätt träningsplaneringen är av yttersta vikt och att den alltid grenspecifikt upplagd. Träningen sker i progressiva faser. Vid ett längre program så startar arbetet med att bygga en bred grund och för att sedan utveckla spetsegenskaper eftersom. Vid ett kortare program ligger kanske fokus ligger på att toppa formen inför en tävling eller för att stärka upp svaga punkter inom sin idrott. Övningar och träningsformer varieras under träningsperioden för att stimulera rätta egenskaper. Exempelvis mängden aerob/anaerob träning eller relation mellan kraft och snabbhet.

Vårt utbud av tjänster

  • Träningsupplägg för enskilda individer
  • Kompletta träningsprogram, enskilda program för styrka, explosivitet, styrkeuthållighet, kondition, rörlighet
  • Träningsupplägg för enskilda individer för träning på distans
  • Kompletta träningsprogram, enskilda program för styrka, explosivitet, styrkeuthållighet, kondition, rörlighet. Tillgång till support över telefon och video. Programmen innehåller instruktioner i videoformat.
  • Personlig träning
  • Träning med personal från Star pro performance. Träningen utförs helt efter idrottarens målsättning, behov och förutsättningar.

 

STaR PRO Performance utbildning

Star Pro Performance anordnar utbildning inom fysträning för ishockeyspelare. Våra kurser är till för hela föreningar eller privatpersoner som vill ta nästa steg i hur och vad en fystränare tänka och göra för att få ut maximalt av hockeyspelare under hela säsongen samt prestera som bäst när det väl gäller.

Försäsongsträning

Målsättningen med utbildningen är att deltagaren ska få en djupare förståelse i hur kroppen fungerar samt hur den reagerar på olika typer av träning och ska en förmåga att applicera det i ett större perspektiv. Vi kommer gå igenom hur en försäsong bör planeras beroende på förutsättningar och målsättningar. Vi kommer titta på specifika träningsprogram samt specifika övningar inom styrketräning och hur träningspass bör läggas för att gynna utveckling och återhämtning.

 

Träning under säsong

​Träningen tar inte slut bara för att säsongen drar igång. Vikten av att hålla spelaren i samma skick som den kom in i säsong är av största betydelse för att kunna prestera på topp i slutspel och därför krävs lika stor noggrannhet för den träning som skall göras under säsong. Vi kommer därför ägna en del tid på detta område och utveckla detaljerna som skiljer träning under säsong mot barmarksträning.

Praktisk/teoretisk utbildning

Utbildningen har lika mycket praktiskt som teoretiskt innehåll. Vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiska sessioner där den teoretiska kunskapen kan omsättas i praktisk kunskap.

Utbildningen hålls i Piteå men det är även möjligt att utbilda på annan plats så länge det finns tillgång till lokaler och lämplig träningsutrustning. Kontakta oss gärna om önskemål

 

Fystränare steg ett: ishockey

2 dagars utbildning
4 teoretiska föreläsningar (Fysträning som helhet, energigivande system, ungdomsträning och detaljerad träningsplanering)
4 praktiska moment (styrketräning, aerob-anaerob träning, frekvens och snabbhet, samt rörlighet)
Kursmaterial från hela helgen

Pris 5950 kr