Skip to main content

Stötvågsbehandling & Tejpning, Skellefteå

Vi behandlar olika tillstånd som schlatter, hälsporre, tennisarmbåge, musarmbåge och olika problem i led och seninfästningar.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en effektiv metod där tryckvågor används för att stimulera läkning i kroppens vävnader, särskilt muskler, senor och deras infästningar. Denna behandlingsform är vetenskapligt underbyggd och används för att lindra smärta och främja återhämtning vid olika smärttillstånd.

Behandlingen kan effektivt användas för att adressera en rad tillstånd, såsom:

  • Hälsporre
  • Hälseneinflammation
  • Löparknä
  • Tennisarmbåge
  • Benhinneinflammation
  • Golfarmbåge
  • Senskador i axeln, och fler.

Innan och efter en stötvågsbehandling är det viktigt att undvika kraftig fysisk aktivitet i det behandlade området under åtminstone 24 timmar. Stötvågsbehandling rekommenderas inte om du för närvarande genomgår annan behandling som kortisoninjektioner, tar antiinflammatoriska eller blodförtunnande mediciner i höga doser. Den bör även undvikas av personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens, akut inflammation i det aktuella området, nedsatt neurologisk eller vaskulär funktion, eller om du är gravid.

Tejpning

Denna behandlingsform används ofta i samband med ledbandsskador eller andra vävnader som behöver skydd från belastning. Den skall stödja upp i försvagade kroppsdelar som behöver stöd av en anledning. Denna behandlingsform tillsammans med rehabilitering är ett mycket vanligt behandlingskombination.