Skip to main content

Rehabilitering, Skellefteå

Du har en aktiv roll i din egen rehabilitering och utöver nödvändiga manuella/passiva behandlingsstrategier får du oftast med dig ett specifikt utformat träningsprogram för de aktuella besvären.

Vikten av rehabilitering

Människan är skapt för att röra på sig. Dessvärre är mångas verklighet idag ett stillasittande och monotont arbete och alla ”måsten” i den stressfyllda tillvaron gör att träningen ofta bortprioriteras. Åkommor orsakade av dåliga arbetsförhållanden och fysisk inaktivitet är därför alltför vanligt idag. Paradoxalt nog kan ett fysiskt krävande jobb eller hög fysisk aktivitetsgrad även det ge upphov till smärta eftersom belastningen kroppen utsätts för många gånger är mer än vad den för stunden klarar av.

Det gäller att hitta den perfekta balansen mellan funktion, träning och vila för att kroppen ska klara av belastningen den utsätts för i vardagen – oavsett om du är kontorsarbetare, elitidrottare eller glad motionär. När skadan eller smärttillståndet väl är ett faktum är det viktigt att genom patientberättelsen och undersökningar hitta bästa behandlingen för dig så att du blir kvitt dina besvär och kommer tillbaka fortast möjligt. Samtidigt är det viktigt att försöka identifiera grundorsakerna till att dina besvär uppkommit, så att vi på så sätt motverkar att problemet återkommer.

Rehabilitering & förebyggande träning - Såhär går det till:

Efter ett inledande samtal och grundlig undersökning lägger vi upp en behandlingsplan för hur vi på bästa sätt kan finna en lösning på dina besvär. Behandlingsplanen individanpassas utifrån livssituation, målsättning, aktuell funktion och vilka belastningskrav din vardag ställer på dig.

En aktiv behandlingsfilosofi

Vi arbetar generellt utifrån en aktiv behandlingsfilosofi. Detta innebär att du har en aktiv roll i din egen rehabilitering och utöver nödvändiga manuella/passiva behandlingsstrategier får du oftast med dig ett specifikt utformat träningsprogram för de aktuella besvären.